04 Februari 2011

Zakat dalam Al-Qur'an ---> QS. An-Nuur : 36 - 37Bertasbih[1041] kepada Allah di masjid-masjid yang Telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang,

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An-Nuur : 36 - 37)

[1041] yang bertasbih ialah laki-laki yang tersebut pada ayat 37 berikut.


Supported by: alquran-indonesia.com

0 komentar:

Posting Komentar