01 Februari 2011

Zakat dalam Al-Qur'an ---> QS. Ibrahim : 31


Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang Telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan[790]. (QS. Ibrahim : 31)

[790] Maksudnya: pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, lihat juga ayat 254 surat (2) Al Baqarah.


Supprorted by: alquran-indonesia.com

0 komentar:

Posting Komentar